ikony f  ikony i  ikony p 

GRUPY

  • dzieci: od 5 do 14 lat
  • młodzież: do lat 18u

Grupy liczą nie więcej niż 12 osób. Każda grupa ma zajęcia raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe. Konieczne jest punktualne przyprowadzanie oraz punktualne odbieranie dzieci.
Liczba miejsc jest ograniczona.

TERMINY ZAJĘĆ

  • Zajęcia plastyczne dla dzieci od lat 6-ciu i młodzieży: wtorki, czwartki i piątki w godzinach:   I grupa -   15:00 -17:00   II grupa - 17:00 - 19:00

MATERIAŁY NA ZAJĘCIA

Dzieci otrzymują w Pracowni wszystkie potrzebne do pracy narzędzia i materiały. Kupowane są z opłat wnoszonych co miesiąc przez uczestników zajęć.

UBRANIA

Prosimy rodziców o przyprowadzanie dzieci w ubraniach „roboczych”, ponieważ w pracowni stosowane są różne techniki, często przy użyciu materiałów niszczących ubrania (najlepiej stara męska koszula). Podpisany imieniem fartuch może zostawać w Pracowni. Ze względu na ruchliwy charakter zajęć prosimy o ubieranie dzieci lekko.

OPŁATY

Miesięczny koszt zajęć dziecka - 150 zł, 250 dla dwojga, młodzież - 170 zł (3 godz. zegarowe, często model).
Od nowych uczestników - jednorazowa opłata wpisowa 20 zł.
Opłaty na pierwszych zajęciach każdego m-ca lub przelewem na konto w pierwszym dniu m-ca.


W razie nieobecności dziecka na czterech kolejnych zajęciach opłata miesięczna jest zmniejszona o koszt materiałów i wynosi 100zł.

UWAGA:  W razie nieobecności dziecka na czterech kolejnych zajęciach i braku informacji o jego powrocie, uznajemy to za rezygnację i na jego miejsce wpisujemy dziecko z grupy oczekujących. 

Prosimy o informowanie o zmianach e-maili oraz numerów telefonów. Usprawni to kontakt z rodzicami w razie plenerów, wystaw i innych wydarzeń.

ADRES PRACOWNI

ul. Mickiewicza 65 Warszawa / Żoliborz

[MAPA GOOGLE]

KONTAKT

tel. 601 819 437, 509 267 430

DLACZEGO TO MIEJSCE WYJĄTKOWE?

Organizowane przez Fundację zajęcia plastyczne wpływają korzystnie na ogólny rozwój osobowości dziecka. Odbywają się według jednej, od lat niezmiennej zasady rozbudzania wyobraźni przez wspólne obserwacje i tworzenie nastroju do samodzielnej pracy twórczej dziecka. Dzieci inspiruje się poprzez bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem, wspólną obserwację świata. To podstawowa i integralna część każdych zajęć. Dzieci zdobywają wiedzę o technicznym wykonaniu dzieła ale samo dzieło jest rezultatem przeżycia wewnętrznego zainspirowanego przez prowadzących zajęcia. Dzieci dobywają pasjonującą wiedze na postawie której tworzą. Zajęcia to pogranicze teatru i sztuk plastycznych. Uczestnicy zajęć zanim narysują taniec, najpierw tańczą. Potem dostają narzędzia i wolną drogę ich wyobraźni.

CO DZIECKO ZYSKUJE UCZESTNICZĄC W ZAJĘCIACH?

Pracownia swoją aktywnością umożliwia dzieciom bezpośredni kontakt ze sztuką. Przyzwyczaja do samodzielnego myślenia, rozwija zmysł obserwacji, wrażliwość, zmysł estetyczny, wiarę we własne możliwości. Kształci ludzi o twórczym podejściu do życia, otwartych na świat. Nabyte podczas zajęć w Pracowni umiejętności procentują w przyszłości. Organizowane zajęcia są sposobem na ciekawe spędzenie wolnego czasu, rozbudzają pasję, która często zostaje na całe życie. Mimo, że naszym celem nie jest kształcenie plastyków, wielu jej wychowanków podążyło drogą sztuki.


Obecnie Fundacja otacza swoją opieką dzieci i młodzież z całej Warszawy. To już drugie pokolenie rozwijające swoją twórczą wrażliwość.

Pracownia Plastyczna o szerokim profilu (malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika, scenografia) działa na warszawskim Żoliborzu. 

 

 

 

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Cookies.

zamknij
Akceptuję pliki cookies od tej witryny.