ikony f  ikony i  ikony p 

JEDYNE TEGO TYPU MIEJSCE W POLSCE

Sztuka dziecka powstaje tam, gdzie dzieciom tworzy się ku temu sprzyjające warunki.
Pracownia Plastyczna działająca przy Muzeum Sztuki Dziecka to jedyne takie miejsce w Polsce. Założyła ją w 1965 roku Barbara Szydelska – artysta plastyk. Stworzyła odpowiednią przestrzeń dla rozwoju plastycznych zainteresowań oraz twórczych pasji dzieci. Szalenie istotna jest tam atmosfera pracy. Radość i zabawa sztuką tworzą atmosferę Pracowni, która jest miejscem partnerskiej współpracy dzieci i dorosłych, wzajemnego zrozumienia i przyjaźni. Każde dziecko traktowane jest w indywidualny sposób, jest lubiane i wyczekiwane.

DLACZEGO TO MIEJSCE WYJĄTKOWE?

Organizowane przez Fundację zajęcia plastyczne wpływają korzystnie na ogólny rozwój osobowości dziecka. Odbywają się według jednej, od lat niezmiennej zasady rozbudzania wyobraźni przez wspólne obserwacje i tworzenie nastroju do samodzielnej pracy twórczej dziecka. Dzieci inspiruje się poprzez bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem, wspólną obserwację świata. To podstawowa i integralna część każdych zajęć. Dzieci zdobywają wiedzę o technicznym wykonaniu dzieła ale samo dzieło jest rezultatem przeżycia wewnętrznego zainspirowanego przez prowadzących zajęcia. Dzieci dobywają pasjonującą wiedze na postawie której tworzą. Zajęcia to pogranicze teatru i sztuk plastycznych. Uczestnicy zajęć zanim narysują taniec, najpierw tańczą. Potem dostają narzędzia i wolną drogę ich wyobraźni.

CO DZIECKO ZYSKUJE UCZESTNICZĄC W ZAJĘCIACH?

Pracownia swoją aktywnością umożliwia dzieciom bezpośredni kontakt ze sztuką. Przyzwyczaja do samodzielnego myślenia, rozwija zmysł obserwacji, wrażliwość, zmysł estetyczny, wiarę we własne możliwości. Kształci ludzi o twórczym podejściu do życia, otwartych na świat. Nabyte podczas zajęć w Pracowni umiejętności procentują w przyszłości. Organizowane zajęcia są sposobem na ciekawe spędzenie wolnego czasu, rozbudzają pasję, która często zostaje na całe życie. Mimo, że naszym celem nie jest kształcenie plastyków, wielu jej wychowanków podążyło drogą sztuki.


Obecnie Fundacja otacza swoją opieką dzieci i młodzież z całej Warszawy. To już drugie pokolenie rozwijające swoją twórczą wrażliwość.

Pracownia Plastyczna o szerokim profilu (malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika, scenografia) działa na warszawskim Żoliborzu. Zapisy na zajęcia prowadzone są co rok we wrześniu. W ciągu roku zapisy przyjmuje w miarę wolnych miejsc.

 

Informacje o zapisach na zajęcia plastyczne tutaj.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Cookies.

zamknij
Akceptuję pliki cookies od tej witryny.