ikony f  ikony i  ikony p 
Sztuka dziecka jest piękna, choć mało znana.
Powszechnie spotykamy się z bardzo wdzięczną, często wzruszającą twórczością dziecięcą, która jest obiektem zainteresowania pedagogów, gdyż mówi o dziecku, jego psychice i rozwoju. Nie można jednak całej tej bogatej ilościowo produkcji nazwać sztuką. Jej przykłady powstają jedynie tam, gdzie dzieciom stworzono ku temu sprzyjające warunki. Powstają wtedy dzieła oryginalne, niezwykłe, godne wystaw profesjonalnych. Pokazujące świat widziany oczami małych twórców. Te rzadkie i cenne przykłady sztuki dziecięcej powinny być gromadzone i demonstrowane na wystawach. Powinny być koniecznym uzupełnieniem zbiorów sztukiprofesjonalnej i traktowane jako część kultury narodowej. Rolę tę spełnia Muzeum Sztuki Dziecka. Jest ono ważnym uzupełnieniem działalności Muzeum Narodowego i Muzeum Etnograficznego z jego zbiorami sztuki ludowej. Takie muzea posiada wiele krajów świata, gdyż poza atrakcją dla zwiedzających demonstrowane tam kolekcje są kopalnią wiedzy dla specjalistów z różnych dziedzin. Są inspiracją dla nauczycieli, a często dla artystów. 

 muzeumgrunwald2014

Kopia obrazu Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" autorstwa dzieci z naszych pracowni  - wymiary zbliżone do oryginału

O Fundacji Dziecko i Sztuka

Fundacja powstała jako kontynuacja pracowni plastycznych dzieci i młodzieży prowadzonych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowych Żoliborza od 1965 r. przez artystę plastyka Barbarę Szydelską. Od roku 1973 Ministerswo Spraw Zagranicznych prezentowało prace dzieci z Pracowni Plastycznych Fundacji w Instytutach Kultury Polskiej w Londynie, Sztokholmie, Pradze, Berlinie, Wiedniu i Budapeszcie.
Fundację założyła Barbara Szydelska wraz z grupą przyjaciół w czerwcu 1989r. W tymże roku Fundacja podpisała umowę z władzami Wojska Polskiego na  20-cia lat na użyczenie nam pomieszczeń w zabytkowym Forcie im. Sokolnickiego w Warszawie na Żoliborzu. Dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki, sale użyczone nam w Forcie zostały odnowione i przystosowane do nowych funkcji.
W 1992 r. Fundacja uzyskała zgodę Kuratorium Oświaty na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr. 79 o kierunku plastycznym.
W piwnicach Fortu działała również pracownia ceramiczna, odbywały się wieczorki jazzowe dla rodziców.
W kwietniu 2006 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego z numerem KRS 0000048660. W roku 2010 dzieci z naszych pracowni wykonały freski malarstwa ściennego w nowej kaplicy imienia św. Franciszka z Asyżu w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
Z końcem umowy z Wojskiem i przekazaniem Fortu do remontu, zajęcia dla dzieci oraz zbiory Muzeum Sztuki Dziecka wielokrotnie zmieniały lokalizację, by w 2012 r. otrzymać w użytkowanie od władz Żoliborza Prochownę Południową w Parku im. Żeromskiego na Żoliborzu.   W 2018 r. nowy zarządzający terenem w parku nie przedłużył umowy, ale dzięki życzliwości władz Żoliborza i ZGN-u, otrzymaliśmy obecny lokal przy ul. Mickiewicza 65, w którym pracujemy z dziećmi. 
 
Obecnie Fundacja obejmuje swą działalnością około 70 dzieci i młodzieży. Wielu z nich to już kolejne pokolenie pracujące w naszych pracowniach.  Od 1986 r. nasze zbiory sztuki dziecięcej prezentowane były parokrotnie w Staatliche Kunsthalle w Karlsruhe z którym trwała wieloletnia wymiana wystaw. Prace bieżące prezentowane są obecnie na wielu otwartych wystawach.  Fundacja prowadzi: pracownie plastyczne o bardzo szerokim profilu (malarstwo, rzeźba, scenografia, grafika, ceramika) dla dzieci od lat 5-ciu  i młodzieży oraz Muzeum Sztuki Dziecka.   Muzeum Sztuki Dziecka posiada ok. 5000 eksponatów twórczości sztuki dziecięcej. Niestety nadal nie posiadamy sal, w których moglibyśmy prezentować kolekcje twórczości naszych podopiecznych. Jesteśmy jedynym Muzeum Sztuki Dziecka w Polsce.  Cała działalność jest finansowana ze składek rodziców oraz darowizn. Cały przychód przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową Fundacji. Rada  i Zarząd Fundacji pełnią swoje obowiązki społecznie. Czasy obecne nastręczają wiele problemów związanych z wychowaniem dzieci  i młodzieży. Niosą też dla nich wiele zagrożeń. Dlatego placówka, która w sposób korzystny wpływa na rozwój psychiki dziecka, daje sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu, rozbudza pasję, która często zostaje na całe życie, jest nie do przecenienia. 
 

 

zobacz zdjecia archiwalne v204 ptaki

 

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Cookies.

zamknij
Akceptuję pliki cookies od tej witryny.